Catering Frölunda

Beställningsformulär

* = obligatorisk uppgift 
* Leveransdatum
* Leveranstid
 Antal
Kaffe 20kr
Te 20kr
Kondiskaka 20kr
Halv ostfralla 17kr
Halv skinkfralla 18kr
Frukt 8kr
Mineralvatten 19kr
Övrigt
 
* Ansvarsnummer
* Beställarid
* i-nummer
* Avdelning/verksamhet
* Fakturaadress
* Beställt av
Beställningsdatum
* Telefon
* Epost
Vill du ha en kopia på din beställning, skriv ut sidan innan du klickar på skicka 
 
  

Beställning görs senast 14.00 två dagar före önskad leverans. Se beställningspolicy för mer specifik information.