Påfyllning av textilförråd

Påfyllning av förråd - textilier

Tjänsten innebär att kontrollera, beställa och fylla på textiler i förråd.

Tvätteriet levererar textilier till lastkajen hos respektive mottagare. Beroende på vem som är mottagre så sköter olika lokala enheter transporten till slutdestinationen.

Kontaktuppgifter är ej tillgängliga