Faktura - Hälso- och sjukvårdsnämnden Göteborg

Aktuell information

Fakturaadress

Postadress för fakturor:


Göteborg Hälso- och sjukvårdsnämnden
FE 021
405 83 Göteborg 

E-postadress för inscanning av fakturor:
rns.faktura.822.GHSN@vgregion.se

Formatkrav för e-postfakturor

Krav på innehåll i fakturan

 

BeställarID per förvaltning

Titel

Gemensamma underlag

Titel Skapad

Gemensam information

Titel

 

 

Elektroniska kundfakturaunderlag

Fakturanderlag

Titel Skapad

Interna kontaktuppgifter


faktura.halso-ochsjukvardsnamnder@vgregion.se

Internpost:
Hälso och sjukvårdsnämnder
Ekonomiservice, Faktura
Regionens hus
Vänersborg

Kontakta oss

Telefon

Knappval 1-4-1 (för VGR-anställda samt frågor gällande kundfaktura)
Knappval 2-2 (för leverantörer)

Senast uppdaterad: 2019-03-18 16:05