Faktura - Kulturnämnden

Aktuell information

Fakturaadress

Postadress för fakturor:

Kulturnämnden
FE 979
405 83 Göteborg

E-postadress för inscanning av fakturor:

rns.faktura.723.KN@vgregion.se
Formatkrav för e-postfakturor

Krav på innehåll i fakturan

BeställarID per förvaltning

Titel

Gemensamma underlag

Titel Skapad

Gemensam information

Titel

 

 

Elektroniska kundfakturaunderlag

Fakturaunderlag

Titel Skapad

Interna kontaktuppgifter


faktura.regionalutveckling@vgregion.se

Internpost:
Kulturnämnden
Ekonomiservice, Faktura
Regionens hus
Vänersborg

Kontakta oss

Telefon

Knappval 1-4-1 (för VGR-anställda samt frågor gällande kundfaktura)
Knappval 2-2 (för leverantörer)

Senast uppdaterad: 2019-03-18 16:05