Faktura - Närhälsan Vårdvalsverksamhet

Aktuell information

Fakturaadress

Postadress för fakturor:
Närhälsan
FE 976
405 83 Göteborg

E-postadress för fakturor:
rns.faktura.607.NH@vgregion.se

Formatkrav för e-postfakturor

Krav på innehåll i fakturan

BeställarID per förvaltning

Titel

Gemensamma underlag

Titel Skapad

Gemensam information

Titel

 

 

Elektroniska kundfakturaunderlag

Fakturaunderlag

Titel Skapad

Interna kontaktuppgifter


faktura.narhalsan@vgregion.se

Internpost:
Närhälsan -Regiongemensam Hälso- och sjukvårdsverksamhet
Ekonomiservice, Faktura
Regionens hus
Vänersborg

Kontakta oss

Telefon

Knappval 1-4-1 (för VGR-anställda samt frågor gällande kundfaktura)
Knappval 2-2 (för leverantörer)

Senast uppdaterad: 2019-03-18 16:05