Leverantörsfaktura till Västra Götalandsregionen

Viktigt gällande fakturor avseende Köpt vård

Är du privat vårdgivare eller annat landsting som sänder fakturor avseende kostnader för Köpt vård, ambulanstransporter mm (fakturor med adress: Västra Götalandsregionen, Ekonomiservice / RIA eller Köpt Vård, Regionens hus, 54287 Mariestad) så gäller vår tidigare fakturarutin, dvs ni skickar pappersfaktura och underlag till samma adress som tidigare.

Senast uppdaterad: 2019-03-18 16:37