Viktig information gällande fakturor med patientdata

Är du leverantör som skickar fakturor innehållande patientdata gäller GDPR och patientdatalagen. Alla fakturor som innehåller uppgift om patientdata skickas till CGI som VAN-mottagare, speciellt framtagna GLN-adresser finns i pdf-filen nedan. 

I header ska vårt organisationsnummer 232100-0131 anges

GLN-adresser för faktura med patientdata

Senast uppdaterad: 2019-03-18 16:05