Hälso- och sjukvårdsstyrelsen

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen

Benny Johansson

Ekonomiadministratör
Telefonnummer

Inga-Lill Eklind

Ekonom
Telefonnummer

Inga-Lill Sandquist

Ekonom
Telefonnummer

Besa Hoti

Ekonom
Telefonnummer

Susanne Norén

Ekonom
Telefonnummer

Helén Wallerman

Servicechef, team 1
Telefonnummer

Helena Bergqvist Carlsson

Sektionschef
Telefonnummer

Kent-Robert Stenstrand

Områdeschef
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2019-03-18 16:05