Lokalvård, fönsterputs och entrémattor via entreprenad

Lokalvård, fönsterputs och entrémattor via entreprenad i VGR

Tjänsten innebär att upprätthålla en övergripande stödstruktur för att tillhandahålla lokalvård via entreprenad inklusive avtalshantering och avtalsuppföljning

Övriga enheter utanför sjukhustomt

Regionservice har ansvar för lokalvård, fönsterputs och entrémattor via entreprenad för hela VGR.

Kontakta oss via vår funktionsbrevlåda Regionservice Entreprenad
regionservice.entreprenad@vgregion.se

Jenny Svensson

Servicechef
Telefonnummer

Patrik Svanborg

Avtalskoordinator
Telefonnummer
Placeringsort Mölndal/Göteborg

Eje Abrahamsson

Avtalskoordinator
Telefonnummer
Placeringsort Mölndal/Göteborg

Håkan Kämpsten

Avtalskoordinator
Telefonnummer
Placeringsort Mölndal/Göteborg

Jörgen Elisson

Avtalskoordinator
Telefonnummer
Placeringsort Uddevalla/Fyrbodal

Karin Floryd

Avtalskoordinator
Telefonnummer
Placeringsort Skövde/Skaraborg

Martin Skogbert

Avtalskoordinator/Processledare
Telefonnummer
Placeringsort Mölndal/Göteborg
Senast uppdaterad: 2019-02-19 10:00