Lokalvård, fönsterputs och entrémattor via entreprenad

Lokalvård, fönsterputs och entrémattor via entreprenad i VGR

Tjänsten innebär att upprätthålla en övergripande stödstruktur för att tillhandahålla lokalvård via entreprenad inklusive avtalshantering och avtalsuppföljning

Sektion NH FTV HH inom Regionservice har ansvar för lokalvård, fönsterputs och entrémattor via entreprenad för hela VGR.

Kontakta oss via vår funktionsbrevlåda Regionservice Entreprenad
regionservice.entreprenad@vgregion.se

Jenny Svensson

Teamchef Sektion NH FTV HH
Telefonnummer

Patrik Svanborg

Avtalskoordinator
Telefonnummer

Eje Abrahamsson

Avtalskoordinator
Telefonnummer

Håkan Kämpsten

Avtalskoordinator
Telefonnummer

Avtalskoordinator
Telefonnummer

Jörgen Elisson

Avtalskoordinator
Telefonnummer

Karin Floryd

Avtalskoordinator
Telefonnummer

Martin Skogbert

Avtalskoordinator
Telefonnummer

Kontakt- och besöksuppgifter

Kontakta oss

Fredrik Karlsson

Områdeschef
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2018-07-03 07:11