Komfortrullstolar

Om utbildningen

Välkommen till en fördjupningsutbildning om komfortrullstolar i sortiment. I utbildningen ges en teoretisk presentation av aktuella rullstolsmodeller och deras specifika egenskaper för olika behov, inställningsmöjligheter och tillbehör. Du får möjlighet att själv lära dig genomföra de vanligaste inställningarna och att anpassa rullstolen. Målet är att du efter utbildningen ska ha ökad förmåga att kunna förskriva komfortrullstolar och större färdigheter i att kunna göra anpassningar efter patientens behov. 

Vad får du lära dig?

  • grundläggande kunskaper om komfortrullstolar i sortiment
  • fördjupade kunskaper om olika modeller av Azalea och HD Balance, deras egenskaper, inställningsmöjligheter och tillbehör.
  • Möjlighet att prova att anpassa rullstolen och själv genomföra de vanligaste inställningarna.

Vilka delar består utbildningen av?

  • Föreläsningar av hjälpmedelskonsulent och leverantörer.
  • Diskussion, erfarenhetsutbyte
  • Praktiskt moment med möjlighet att pröva de vanligaste inställningarna och att lära sig anpassa rullstolen efter olika behov.

Utbildningen genomförs i samarbete med Monika Hernquist från Invacare och Gisela Axelsson från HD Rehab.

Vem vänder sig utbildningen till?

Förskrivare av manuella rullstolar med grundläggande förskrivarkujnskaper.

 

Praktisk information

Basutbud

Utbildningen ingår i Hjälpmedelscentralens Basutbud. Förskrivare hos vårdgivare med avtal deltar utan kostnad vid utbildningstillfället. Se avbokningsregler.

Tid och plats

Heldagsutbildning.
Utbildningen genomförs på Hjälpmedelscentralen i Borås, Mölndal, Skövde och Uddevalla 1-2 gånger/år och ort.

Utbildningen kommer att genomföras våren 2019: 24-25 april samt 8-9 maj.
Anmälan öppnar i slutet av november.
Datum och tid för kommande utbildningar, kommer att publiceras under Aktuella utbildningstillfällen längst ner till vänster på sidan.

Måltider

Förmiddagskaffe/te med ostsmörgås samt eftermiddagskaffe/te med frukt serveras under dagen. Kom i håg att ange önskemål om specialkost när du anmäler dig. Lunch ingår inte. Lunchserveringar finns i närheten av Hjälpmedelscentralen.

Antal utbildningsplatser

Max antal deltagare: 20
Minimum antal deltagare: 8
Vid för få anmälningar kan utbildningen komma att ställas in.

Anmälan

Du anmäler dig via Regionkalendern eller genom att klicka på aktuellt utbildningstillfälle längst ner till vänster på sidan. Vid anmälan behöver du ange ditt förskrivar-ID (användarnamn) i webSESAM samt din verksamhets betalarnummer i Sesam2.  Vid frågor om betalarnummer i Sesam2, kontakta Hjälpmedelscentralens Kundtjänst  tel. 010-4738080. Välj knappval 5 - för fakturafrågor.

Utbildningsansvarig

Carolina Hultman och Åsa Eklund, hjälpmedelskonsulenter på Hjälpmedelscentralen.

Utbildare

Hjälpmedelskonsulenter på respektive hjälpmedelscentral.

Avbokningsregler

Återbud efter sista anmälningsdatum eller utebliven närvaro, faktureras vårdgivaren med 1000 kr. Platsen kan överlåtas till annan deltagare efter överenskommelse med ansvarig utbildningskoordinator senast dagen innan utbildningen.

Aktuella utbildningstillfällen

Inga fler utbildningstillfällen 2018. Utbildningen genomförs igen våren 2019: 24-25 april samt 8-9 maj. Anmälan öppnar i slutet av november.

Marie Johansson

Utbildningskoordinator
Telefonnummer

Senast uppdaterad: 2018-10-05 14:46