Ingen visning av antidecubitusmadrasser v 22

På grund av att upphandling inte har kunnat avslutas har vi inget nytt sortiment av antidecubitusmadrasser att visa under v 22.

Under förutsättning att upphandlingen kommer att avslutas under hösten kommer istället visning att ske v 47.

Senast uppdaterad: 2018-06-12 14:59