Nytt sätt att anmäla återlämnat men ej avregistrerat tillbehör

Den 1 januari 2018 införs ett nytt sätt att anmäla tillbehör som är återlämnat till Hjälpmedelscentralen men inte är avregistrerat från patient i Websesam. Den anmälan görs idag via en felrapport.
Det nya arbetssättet innebär att anmälan istället görs via hämtorder, med hämtorderorsak "Återlämnat men ej avregistrerat" i Websesam.
Syftet är att minska antalet felrapporter och därmed minska Hjälpmedelscentralens tidskrävande manuella hantering av dessa.
Vårdgivarnas representanter i beredningsgrupp Avtal och utveckling samt Hjälpmedelsforum rekommenderar att respektive verksamhet utser en person/funktion som har rätt att göra dessa hämtordrar, med fördel samma person/funktion som gör anmälan om förkommet hjälpmedel.

På Hjälpmedelscentralens webbplats uppdateras instruktionen Hämtning och avregistrering av personligt förskrivna hjälpmedel enligt ovan.

Se även information i ”Nyheter i Websesam 171120”.

Huvudhjälpmedel (individmärkt hjälpmedel) som återlämnats men inte avregistrerats ska som tidigare anmälas via felrapport.

Senast uppdaterad: 2018-02-20 09:49