Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Utbildning

Expertstöd kring produkter omfattar information, konsultation, utbildning, visning av aktuellt sortiment, utvecklingsarbete samt anpassning och specialanpassning.

Det är Hjälpmedelscentralen som har i uppdrag att anordna utbildning gällande de produkter som omfattas av samarbetsavtalet. Vårdgivarna har i och med att ingå Samarbetsavtal för försörjning av personliga hjälpmedel uppdragit åt Hjälpmedelscentralen att upphandla produkterna. Det är därför viktigt att alla kontakter med hjälpmedelsleverantörer hanteras av Hjälpmedelscentralen.

Utbildning (Basutbud respektive Tilläggsutbud)
Hjälpmedelscentralen erbjuder utbildning gällande aktuellt sortiment för att tillgodose förskrivares behov av fördjupad kompetens kring hjälpmedelsprodukter kopplat till olika funktionsnedsättningar och förskrivning av hjälpmedel. Förslag på önskade utbildningssatsningar kan lämnas här. Förslag på utbildning.

Basutbud
Utbildningar inom Basutbud ingår från 1/1 2017 i funktionshyran för vårdgivare med samarbetsavtal och återkommer kontinuerligt. Målgrupp är förskrivare med grundläggande förskrivarutbildning. Vårdgivaren/arbetsplatsen debiteras med 1000 kr om deltagare uteblir eller ger återbud efter anmälningstidens utgång. Platsen kan överlåtas om information vem som kommer istället meddelas dagen före utbildningsstart.

Tilläggsutbud
Detta är särskilda utbildningssatsningar som annonseras och debiteras per deltagare och tillfälle. Det kan vara utbildningar med inbjudna internationella föreläsare, föreläsare från andra håll i landet och riktade utbildningsinsatser till andra målgrupper.

Visning av Hjälpmedelscentralen
Visning av Hjälpmedelscentralens genomförs regelbundet. Visningen ingår i funktionshyran (för vårdgivare med samarbetsavtal). Vårdgivaren debiteras om deltagare uteblir eller vid sent återbud. Visningen riktas i första hand till nya förskrivare, men alla förskrivare är välkomna att anmäla sig. Under visningen beskriver vi vårt uppdrag, arbetssätt, kontaktvägar och avslutar med en visning av våra lokaler. Tider för visningar finns under fliken ”Visning av Hjälpmedelscentralen”.

Uppdragsutbildning
Uppdragsutbildning kan ges inom de olika produktområdena samt relevanta delar av förskrivningsprocessen, till exempel: 

  • Genomgång av olika hjälpmedel inom ett produktområde med inriktning mot en eller flera   funktionsnedsättningar och aktivitetsbegränsningar.
  • Genomgång av en enskild produkt och dess användande.
  • Anpassade versioner av utbildningar från det ordinarie utbildningsutbudet.
  • Mekarutbildning.
  • Utbildning till förskrivare och patientens nätverk kring användningen av ett personligt förskrivet hjälpmedel. Utbildningen omfattar mer än den information som förmedlas i samband med en konsultation.

För fler exempel och mer information– se fliken ”Uppdragsutbildning”.

Uppdragsutbildning anpassas av expertstödet utifrån uppdragsgivarens önskemål. Expertstödet avgör i samråd med beställaren, vad som är möjligt att erbjuda som uppdragsutbildning (t.ex. antal deltagare, lokal för utbildningen, medverkande kompetenser).Utbildningsutbud gällande annonserade utbildningar planeras i samverkan med Hjälpmedelsforum. Utbildningarna finns annonserade på våra hemsidor och i Regionkalendern. Vårdgivarnas hemsida: http://www.vgregion.se/hjalpmedel-i-vg

Anmälningar
Du kan anmäla dig till de olika aktiviteterna i Regionkalendern genom länken "anmäl dig här".

För önskemål om uppdragsutbildning, frågor samt anmälan till webbutbildningar i Lärplattformen kontakta utbildningsprocessen på Hjälpmedelscentralen via: rns.hmc.utbildning@vgregion.se 

 

Senast uppdaterad: 2018-05-30 08:34