E-lärande

Hjälpmedelscentralen erbjuder möjlighet till kompetensutveckling på webben.

  • Förskrivare kan genom Hjälpmedelscentralen gå utbildningar som levereras via Västra Götalandsregionens Lärplattform.
  • Vi har en del IT-guider -steg-för-steg-instruktioner.
  • Det finns film som Hjälpmedelscentralen producerat eller valt ut (länkar till leverantörer) och som kan vara till nytta.

Vill du gå en utannonserad webbutbildning? Kontakta rns.hmc.utbildning@vgregion.se

Läs mer på sidorna i menyn här till vänster. Där hittar du aktuella utbildningar

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:31