Länkar

Här finns länkar som kan vara till nytta för förskrivare.
Se vidare i menyn till vänster.

Ofta är länkarna till andra myndigheter och samverkanspartners webbsidor. Platserna är sådana som Hjälpmedelscentralen har bedömt kan vara till nytta för förskrivare. Förhoppningen är att länkarna fungerar som en källa för förskrivare att hitta mer information, om sådant som Hjälpmedelscentralen får mycket frågor om.

Hör gärna av dig om du har förslag eller synpunkter på informationen rns.hmc.utbildning@vgregion.se

 

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:28