Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Länkar kommunikation och kognition

Här hittar du länkar till information som Hjälpmedelscentralen vill tipsa om

Appar

Habilitering och hälsa - Västra Götalandsregionen
http://www.vgregion.se/sv/Habilitering--Halsa/Forstapatient/Hjalpmedel/Appar-smartphone-och-surfplattor/ 
Här hittar du bra information om Appar, Smarttelefoner och Surfplattor vid funktionsnedsättning

Bildstöd
http://www.kom-hit.se/
Kommunikationsstöd i Vårdsituationer. Bildstöd för sjukvården.
http://www.bildstod.se/
OBS sidan "Bildstöd" fungerar ej i Explorer webbläsare.

DART - Sahlgrenska Universitetssjukhuset
http://www.dart-gbg.org/
Kommunikations- och dataresurscenter för personer med funktionsnedsättning som tillhör Sahlgrenska Universitets sjukhuset.

Kunskapsguiden
http://www.kunskapsguiden.se/utbildning/Sidor/default.aspx
Här hittar du nationella webbutbildningar och information om evidensbaserad praktik från Folkhälsomyndigheten, Läkemedelsverket, Statens beredning för medicins utvärdering (SBU), Sveriges Kommunser och Landsting (SKL), Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV).

Legimus
http://www.legimus.se/start
Legimus är Myndighetens för tillgängliga mediers, MTM:s, bibliotek. Här kan du söka efter och låna deras böcker. (T ex böcker i Daisyformat eller översatta till punktskrift).

Lär om teknikstöd
http://laromteknikstod.se/
Här hittar du information om teknik stöd framförallt målgrupp barn och unga.

Myndigheten för delaktighet
http://www.mfd.se/
Här hittar du mycket matnyttig information om funktionshinder, funktionsnedsättningar, välfärdsteknologi och hjälpmedel. Bland annat hittar du här en webbutbildning om "Kognition" samt  "Kognitionssimulatorn".

Myndigheten för tillgängliga medier
http://www.mtm.se/
Nationellt kunskapscentrum för tillgängliga medier som arbetar för att alla ska ha tillgång till litteratur och samhällsinformation utifrån vars och ens förutsättningar, oavsett läsförmåga eller funktionsnedsättning.

Taltjänst
http://www.taltjanst.se/
Taltjänst är en tolkservice för den som har en funktionsnedsättning som rör röst, tal eller språk.

Teletal
http://www.teletal.se/
Nationell tjänst för stöd att telefonera. Gratis. Ingen remiss behövs.

 

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:25