Medicinsk behandling (04)

Här hittar du information och länkar inom området Medicinsk behandling. Ofta är det länkar till leverantörers informationsfilm om produkter i sortiment. Hjälpmedelscentralen väljer ut sådant som vi ofta får frågor kring och som vi tror är till stöd för förskrivare.

I menyn till vänster kommer du vidare till sidor som presenterar:

  • Webbutbildningar som Hjälpmedelscentralen producerat.
  • Länkar till filmklipp från Hjälpmedelscentralen och från leverantörer som beskriver "Hur gör jag?"

Informationen ersätter inte produkternas bruksanvisningar!.
För mer information se även under Sortiment på hemsidan.


Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:28