Basutbud och Tilläggsutbud

Anmälan till utbildning

  • Du kan anmäla dig i Regionkalendern genom länken "anmäl dig här".
  • För önskemål om uppdragsutbildning, frågor samt anmälan till webbutbildningar i Lärplattformen kontakta utbildningsprocessen på Hjälpmedelscentralen via: rns.hmc.utbildning@vgregion.se 

Utbildningar inom Basutbud 2018

Annonserade utbildningar i basutbudet ingår i funktionshyran för vårdgivare med samarbetsavtal. Vårdgivaren debiteras endast om deltagare uteblir eller lämnar återbud efter anmälningstiden gått ut. 1000 kr debiteras arbetsgivaren om den bokade platsen inte nyttjas. Utbildningsplats kan överlåtas under förutsättning att Hjälpmedelscentralen meddelas i god tid före utbildningsstart. 

Nedan ser du resterande utbildningar våren 2018.
Fler utbildningar för hösten 2018 presenteras under kontinuerligt.


Manuella rullstolar - Komfortrullstolar

Hjälpmedelscentralen Mölndal
Onsdag 2 maj kl. 08:30-16.30

Hjälpmedelscentralen Uddevalla
Torsdag 3 maj kl. 08:30-16.30


Elrullstolar

Hjälpmedelscentralen Borås
Torsdag 26 april kl. 09:30-16:00


Kompressionsstrumpor

Hjälpmedelscentralen Skövde
Fredag 4 maj kl. 08.30-11.30 - INSTÄLLT

Hjälpmedelscentralen Skövde
Fredag 4 maj kl. 13.00-16.00  - INSTÄLLT

Hjälpmedelscentralen Mölndal
Onsdag 19 sep kl. 08:30-11:30

Hjälpmedelscentralen Mölndal
Onsdag 19 sep kl. 13:00-16:00


Omgivningskontroll och påkallningslarm

Hjälpmedelscentralen Skövde
Torsdag 24 maj kl. 09:00-12:30


Workshop: Alternativa styrsätt till samtalsapparater 

Hjälpmedelscentralen Uddevalla - INSTÄLLT
Tisdag 15 maj kl. 13:00-16:00

Hjälpmedelscentralen Skövde
Torsdag 17 maj kl. 13:00-16:00

Hjälpmedelscentralen Mölndal
Måndag 21 maj kl. 13:00-16:00

Hjälpmedelscentralen Borås
Torsdag 31 maj kl. 09:00-12:00

Tyngdtäcken

Hjälpmedelscentralen Uddevalla
Tisdag 18 sep kl. 13:00-16:30

Hjälpmedelscentralen Borås
Onsdag 19 sep kl. 09:00-12:30

Hjälpmedescentralen Mölndal
Torsdag 20 sep kl. 13.00:16:30

Hjälpmedelscentralen Skövde
Fredag 21 sep kl, 09:00-12:30Utbildningar inom Tilläggsutbud 2018

Annonserade utbildningar i tilläggsutbudet prissätts i överenskommelse med vårdgivarna och annonseras fortlöpande.

Crystal Report - Workshop för kostnadsansvariga inom hjälpmedel

Vårens workshops är redan genomförda. Crystal Reports återkommer våren 2019.

 

 

Senast uppdaterad: 2018-05-03 08:20