Arbetsstolar

Beställningsstöd för arbetsstolar

 Beställningsstöd används som en hjälp för att få fram artikelnummer vid beställning av arbetsstol i webSesam. Beställningsstöd ska inte skickas in.

Underlagen kommer löpande att kompletteras med önskade artikelnummer vid behov – skicka in en pappersbeställning om artikelnummer saknas.

Alla arbetsstolar har numera fått en standardkonfiguration som finns beskriven i beställningsstödet. Både nya och utgående modeller levereras enligt denna om inte annat anges i beställningen.

Sortimentöversikt Sittmöbler och sitsar

BARN
Beställningsstöd REAL 9300 Plus Barn
• Beställningsstöd REAL 9400 Plus El Barn fler elfunktioner
• Beställningsstöd REAL 9400 Plus El Barn

VUXNA
• Beställningsstöd REAL 9000 Plus Man Vuxen
• Beställningsstöd REAL 9100 Plus El Vuxen
• Beställningsstöd REAL 9100 Plus El Vuxen fler elfunktioner 
Beställningsstöd REAL 9700 Plus Man Coxit
• Beställningsstöd REAL 9800 Plus El Coxit
• Beställningsstöd REAL 9200 TWIN
• Beställningsstöd REAL 9600
Beställningsstöd REAL 2015
• Beställningsstöd REAL 2624

Senast uppdaterad: 2018-05-28 10:51