Manuella rullstolar

Manuella rullstolar beställs på olika sätt beroende på modell:

 1. Komponenthantering

  Rullstol och tillbehör beställs genom komponenthantering. För information om hur beställning görs, se It-Guider för komponenthantering: Hemsidan -Våra tjänster-websesam-utbildning och guider https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/8313d33c-e22b-4153-a656-3cc0eda6dfea/Best%c3%a4lla%20komponenthanterad%20Rullstol%20fr.o.m%20170904.pdf?a=false&guest=true

  Tillbehör och inställningar som ingår i standard behöver inte anges.
  Om det av någon anledning behövs "dubbelbeställas" - d v s få både standardtillbehör och motsvarande tillbehör levererad med rullstolen så måste båda läggas som komponenter i ordern.

  Som hjälp för att hitta art nr för att beställa olika inställningar ex drivhjulsplaceringar och sitthöjder finns Beställningsstöd Inställning Cross 1 och Cross 5.

  Rullstolar som beställs genom komponenthantering är:
  Cross 1
  Cross 5
  Transit
 2. Beställningsstöd

  Rullstol och tillbehörbeställs genom att art nr på rullstol och samtliga tillbehör som inte ingår i standard anges vid beställning. Markera SAMLEVERANS när andra tillbehör än standard väljs.

  Beställningsstödet är ett stöd för att få fram art nr och ska inte skickas in. På Beställningsstöden framgår också eventuella art nr för olika inställningar.
  Tillbehör och inställningar som ingår i standard behöver inte anges.

  Rullstolar som beställs med hjälp av Beställningsstöd är:
  Action3 Junior
  Azalea, samtliga modeller
  Netti III XHD
  Kudu
  Panther
  Sting
 3. Beställningsformulär

  Endast Beställningformulär med VG logga ska användas.

  Rullstol beställs genom att Beställningsformulär fylls i där rullstol, tillbehör och ev inställningar är ikryssade. Beställningsformulären går att fylla i direkt i datorn. Ange datum, förskrivare, tfn nr till förskrivare, patientens namn samt kunderordernummer (gäller b och c nedan). Patientens personnummer ska inte anges på Beställningsformuläret.

  Vid beställningen anges art nr för rullstolen och Beställningsformuläret bifogas beställningen enligt nedan.

  OBS! Bifoga kommentar på orderrad och skriv: Beställningsformulär VG bifogas.
  Skriv dessutom Beställningsformulär VG bifogas i Övrig information innan Verkställ.

  Beställningsformulären kan skickas in till hjälpmedelscentralen på tre sätt:
  a)    I första hand bifogas Beställningsformuläret med webordern i webSESAM.

  b)    I andra hand sparas det ifyllda beställningsformuläret ner på din dator med samma namn som kundordernumret. Det sparade dokumentet (Beställningsformuläret) mejlas till hjälpmedelscentralen: info.hmc@vgregion.se
   
  c)     Om inte något av ovanstående alternativ är möjligt kan Beställningsformuläret faxas till Hjälpmedelscentralen, fax nr 010-43 57 800. Beställningsformuläret ska vara märkt med kundordernumret.

  För alternativ b och c gäller att Beställningsformuläret mejlas/faxas direkt efter att ordern är lagd.

  Rullstolar i standardutförande kan beställas utan Beställningsformulär. Undantag är rullstolar som i benämningen har texten ”enl Beställningsformulär VG", där ska Beställningsformulär ALLTID bifogas.

  Rullstolar som beställs med Beställningsformulär är:
  Bambino
  Eclipse (tillsvidare används leverantörens beställningsformulär)
  HD 500, HD 650 och HD Humlan
  HD Balance
  Helium
  Levo (tillsvidare används leverantörens beställningsformulär)
  Lifestand (tillsvidare används leverantörens beställningsformulär)
  Micro
  Panthera samtliga modeller. OBS! För S3 och U3 ska drivhjul beställas separat med art nr, markera SAMLEVERANS.
  Quickie M6 (tillsvidare används leverantörens beställningsformulär)
  XLT

 Sortimentsöversikt Manuella rullstolar, vuxna

 Alu Rehab

Etac

 När ni beställer en Cross-stol  ber vi er tänka på följande: Om stolen skiljer sig från standardutförande, ange alltid sitthöjd, både främre och bakre. Ange dessutom alltid storlek på de drivhjul, länkhjul och länkhjulsgafflar som behövs, samt  antal, för att erhålla önskat utförande.

 

Etac/barn

 

HD Rehab

  

Invacare

 

 

Invacare Barn

 

 

Panthera

 

Panthera/barn

 • Micro  uppdaterad feb 2015 (Beställningsformulär)
 • Bambino  uppdaterad feb 2015 (Beställningsformulär)

 

Sunrise Medical

 •  Helium uppdaterad juli 2017, utprovning ska göras tillsammans med hjälpmedelskonsulent (Beställningsformulär)