12 Hjälpmedel vid förflyttning

1203 Gånghjälpmedel som hanteras med en arm 
1206 Gånghjälpmedel som hanteras med båda armarna 
   
   
1222 Manuella rullstolar 
1223 Motordrivna rullstolar
1224 Tilläggsutrustning till rullstolar 
1227 Övriga fordon 
1231 Hjälpmedel vid överflyttning och vändning
1236 Personlyftar

Information om de olika produktområdena finns i Handbok för förksrivning av personliga hjälpmedel.

Senast uppdaterad: 2018-05-28 10:51