Leverans

Information vid leverans av hjälpmedel vid medicinsk behandling i hemmet – koncentratorer

När behövs en tekniker från hjälpmedelscentralen?
Vid teknisk utbildning av assistenter/anhöriga eller vårdpersonal utöver vad som ingår i 1:a leverans måste förskrivare lägga konsultationsarbetsorder där timpris debiteras.

1:a leverans till hemmet
”Hemgång” räknas som 1:a leverans och ingår i funktionshyran. 

För att tekniker skall veta vad som skall utföras måste förskrivare lägga en arbetsorder montering/installation/demonteringsarbetsorder.

Montering_installation - teknikers medverkan vid (hem)leverans 

Flytt
Flytt av hjälpmedel mellan olika boenden eller där det behövs flytt eller extra information/utbildning förutom 1:a leverans, faktureras arbetstiden. Förskrivare får då lägga en konsultationarbetsorder. 

Om det hänt något längs vägen som gör att hjälpmedlet inte fungerar som det ska i samband med flytten så beställs arbetsorder avhjälpande underhåll från hjälpmedelscentralen