Leveransproblem med Mjuksits Reko

Karo Pharma har för tillfället problem med att
leverera artikel 30286 Mjuksits Reko. Detta innebär begränsade leveranser till Hjälpmedelscentralens
kunder fram till v 18 då vi troligtvis kommer kunna leverera fullt ut igen.

Senast uppdaterad: 2019-04-10 13:51