Nyheter - alla

Är du intresserad av digitala vårdmöten och vill veta mer om projektet Hjälpmedelskonsultation Onlinebesök?

Dags att anmäla sig till höstens utbildningar!

Instruktion för hämtning och avregistrering av personligt förskrivna hjälpmedel

Beställning via manuell kundorder för personer som vistas i Sverige utan tillstånd, personer med skyddade personuppgifter, EU-medborgare och- utomlänspersoner ska nu registreras med en arbetsorder i webSESAM.......

Utbildning Specialanpassning av hjälpmedel

Manuella rullstolar med inriktning mot aktivrullstolar med fast ramfront i sortiment.