Nyheter - alla

Det finns fortfarande platser kvar till en del av vårens utbildningar!

Sittanpassning i Rullstol

Instruktion för hämtning och avregistrering av personligt förskrivna hjälpmedel

Visning av Hjälpmedelscentralen i Borås, främst för nya förskrivare

Workshop kommunikation med enklare samtalsapparater med fasta och variabla tryckytor.

Antidecubitusmadrassutbildning

Beställning via manuell kundorder för personer som vistas i Sverige utan tillstånd, personer med skyddade personuppgifter, EU-medborgare och- utomlänspersoner ska nu registreras med en arbetsorder i webSESAM.......

Utbildning Specialanpassning av hjälpmedel

Manuella rullstolar med inriktning mot aktivrullstolar med fast ramfront i sortiment.

Information om nytt arbetssätt