Nyheter - alla

Det finns fortfarande platser kvar till många av höstens utbildningar. Dags att anmäla sig!

Är du intresserad av digitala vårdmöten och vill veta mer om projektet Hjälpmedelskonsultation Onlinebesök?

Instruktion för hämtning och avregistrering av personligt förskrivna hjälpmedel

Beställning via manuell kundorder för personer som vistas i Sverige utan tillstånd, personer med skyddade personuppgifter, EU-medborgare och- utomlänspersoner ska nu registreras med en arbetsorder i webSESAM.......

Utbildning Specialanpassning av hjälpmedel

Manuella rullstolar med inriktning mot aktivrullstolar med fast ramfront i sortiment.