2015-02-20 Nyhet - Webbutbildningar

NYHET

Alla förskrivare har nu via Hjälpmedelscentralen tillgång till Webbutbildningar via Lärplattformen (PingPong)!

Första utbildningen är en webbvisning av aktuellt sortiment inom området  "Grundläggande stöd. Hjälpmedel för kommunikation och kognition". Utbildningen ger även på en basnivå översikt över saker att tänka på i samband med val av produkt.

Vill du gå webbutbildningen? Anmäl dig till gunilla.ask@vgregion.se

 

Webbutbildning