2015-09-16 Felrapporter

För att få större säkerhet och lättare hantering si registreras felrapporter från och med 2015-10-01 i webSESAM.

 Det går fr o m 2015-10-01 inte längre att registrera felrapporter i det "gamla" systemet.

 

/Hjälpmedelscentralen

Senast uppdaterad: 2019-02-15 15:22