2016-01-26 Byte av äldre artikelnummer på taklyftsystem som finns monterade hos brukare

För att underlätta kommande besiktningar och eventuella reparationer kommer Hjälpmedelscentralen att genomföra ett byte av artikelnummer på gamla modeller av taklyftsmotorer och registrera in skensystem hos de brukare där det fattas.
För att genomföra artikelnummerbyte måste det aktuella hjälpmedlet "lämnas tillbaka" till ett lager för att sedan direkt, på nytt registreras hos samma brukare med ett nytt artikelnummer.

2016-01-25
Jörgen Friberg
Handläggare
jorgen.friberg@vgregion.se

Senast uppdaterad: 2019-02-15 15:22