2016-04-01 Nyhet gällande - Rutiner för Hjälpmedelshantering när patient flyttar

Rutinen för hjälpmedelshantering när patient flyttar över Västra Götalands gränser är uppdaterade och gäller från och med 2016-04-04.

 -Rutin för hjälpmedelshantering när patient flyttar över Västra Götalands gränser

Senast uppdaterad: 2019-02-15 15:22