2016-04-29 Alla Västra Götalandsregionens verksamheter blir rökfria

Många verksamheter, däribland sjukhusen, har redan haft rökförbud, men nu införs en riktlinje som gäller alla Västra Götalandsregions förvaltningar, bolag och därmed också Hjälpmedelscentralens lokaler. Gäller samtliga medarbetare, patienter och besökare.

Senast uppdaterad: 2019-02-15 15:22