2016-06-29 Kundtjänst förändrade öppettider

Hjälpmedelscentralens Kundtjänst har förändrade öppettider under sommarveckorna 26-32 (27 juni - 12 augusti).

Öppettiderna under denna period kommer att vara 8-12 och 13–16.30.

Senast uppdaterad: 2019-02-15 15:22