2016-08-31 Bilaga Komplex sittproblematik har uppdaterats

Bilagan "komplex sittproblematik" som vid behov kan bifogas konsultationsunderlag är uppdaterad för att lättare förstå beskrivning av bäckenposition.

Senast uppdaterad: 2019-02-15 15:22