2016-09-05 Nytt sätt att beställa rullstolar Azalea fr o m 2016-09-12

Beställningsformulär för rullstolar Azalea utgår och ersätts av beställningstöd, jfr beställning av rullstol Panthera och arbetsstol REAL. Även rullstol Cross 1 beställdes tidigare med hjälp av beställningstöd innan komponenthantering.

Beställningsstöden ska inte skickas in till hjälpmedelscentralen utan används som en hjälp för att få fram artikelnummer. De nya beställningsstöden för rullstolar Azalea har motsvarande utseende som tidigare beställningsformulär men är kompletterade med sesam art nr och förtydligande texter.

Följande rullstolsmodeller Azalea ska beställas med hjälp av beställningsstöd:

Azalea Assist/Azalea Assist Flex 3
Azalea Tall Assist/Azalea Tall Assist Flex 3
Azalea/Azalea Flex 3
Azalea Tall/Azalea Tall Flex 3
Azalea Minor/Azalea Assist Minor
Azalea Max/Azalea Assist Max
Azalea Base/Azalea Assist Base

 

2016-09-05 Produktkonsulent Carina Jönsson


Senast uppdaterad: 2018-10-19 09:13