2016-09-08 Nationella Hjälpmedelsdagen 23 september

Välkommen att uppmärksamma nationella hjälpmedelsdagen tillsammans med oss på Hjälpmedelscentralen. Vi kommer att ha öppet hus för allmänhet, patienter, vårdgivare och politiker.

Inbjudan öppet hus