2018-08-01 Upphandling av ventilatorer för hemsjukvård är klar och det nya sortimentet är nu beställningsbart

Sortimentöversikten är uppdaterad gällande 

040312 Respiratorer (ventilatorer och bilevel)

  • Bilevel Bas
  • Bilevel Avancerad
  • Livsuppehållande

  

Susanne Edén
Produktkonsulent
susanne.eden@vgregion.se

Senast uppdaterad: 2019-02-15 15:22