2016-06-30 Årsboken ersätts av Årskalendern

Efter en period av produktionsfel har Årsboken helt slutat att tillverkas och utgår därför ur Hjälpmedelscentralens sortiment. Som ersättning finns nu Årskalendern A4 med sesamnummer 66709 att beställa.

Hanna Larsson
Produktkonsulent

Senast uppdaterad: 2019-02-15 15:22