Risk för störningar av hjälpmedelsleveranser i samband med EU-toppmöte i Göteborg den 17 november 2017

Den 17 november hålls ett EU-toppmöte i Göteborg. Mötet medför störningar i trafiken eftersom vägar, broar, tunnlar kommer att vara avstängda periodvis i Göteborgsområdet. Utifrån turbilsschema samt den information som vi har idag, räknar vi med att kunna leverera och hämta hjälpmedel enligt ordinarie turbilsschema. Man får dock räkna med att leveranserna kan komma att bli försenade. Skulle det uppstå större störningar, kommer leveranser som ska distribueras den 17 november, istället att levereras måndagen den 20 november.

 

Med Vänlig hälsning

 

Hjälpmedelscentralen i Västra Götaland

Senast uppdaterad: 2017-12-14 10:56