Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Försök med ökad hyresprisdifferens för gåbord

Inom Samarbetsavtalet tillämpas en prismodell som innebär att det är en prisdifferens på 20% mellan produkter inom gällande upphandlingsavtal jämfört med produkter som upphandlats enligt tidigare avtal.

Med syftet att minska antalet nyinköp och öka återanvändningsgraden av fullt funktionsdugliga hjälpmedel startade 1 januari 2018 ett försök med att öka prisdifferensen till 40%. Gåbord har valts som testprodukt. Hjälpmedelscentralen kommer under försöksperioden regelbundet att redovisa utfallet, vilket kommer presenteras i de informationsbrev som skickas till vårdgivare via Hjälpmedelsforums representanter. Försöket görs utifrån ett vårdgivarperspektiv och följer den överenskomna självkostnadsprincipen.

Exempel: Hyrespris för Gåbord el var fram till 171231 349 kr (nuvarande upphandlingsavtal) och 285kr (tidigare upphandlingsavtal). Hyresprisdifferensen var då 64kr. Från 180101 är kostnaden 383kr respektive 254kr, vilket ger en hyresprisdifferens på 129kr.

Senast uppdaterad: 2019-02-15 15:22