Från 1 maj utökar vi vårt sortiment inom området infusionspumpar

Från 1 maj utökar vi vårt sortiment inom området infusionspumpar och förbrukningsartiklar för läkemedelsbehandling smärta,
immunglobulin och parkinson, sedan tidigare har vi även TPN(total parenteral nutrition).