Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Information om projekten Dynamiska leveranstider och sortimentskatalog

Sedan 2015-10-01 reglerar Samarbetsavtalför försörjning av personliga hjälpmedel (i fortsättningen benämnt Samarbetsavtalet) den gemensamma försörjningen av personliga hjälpmedel för Västra Götalandsregionen och de 49 kommunerna, samt vårdgivarnas och Hjälpmedelscentralens samarbete kring denna verksamhet.

I samband med avtalsstart av samarbetsavtalet påbörjades ett utvecklingsarbete med syfte att strukturera sortimentsarbetet och att tydliggöra arbetsuppgifter och ansvarsfördelning för vårdgivarna och Hjälpmedelscentralen. Projekten omfattar både Samarbetsavtalet och Överenskommelsen för regional försörjning av personligt förskrivna hjälpmedel vid medicinsk behandling. 

Styrgrupp för utvecklingsprojekten för sortimentskatalog och dynamiska leveranstider gav uppdraget att påbörja dessa två utvecklingsprojekt. 

Dynamiska leveranstider

Syftet med uppdraget är att ta fram system och hantering för att artiklar ska kunna ha en dynamisk leveranstid. Med dynamisk leveranstid menas att om ett hjälpmedel finns tillgängligt ändrar Sesam automatiskt status på det hjälpmedlet till ”Leverans inom 7 dagar” oavsett vilken leveranstid artikeln har enligt avtal. Beställaren ska kunna se Hjälpmedelscentralens tillgängliga lagersaldo i webSesam. 

Arbetet med projektet är påbörjat och funktionen beräknas vara igång i början av 2019. 

Sortimentskatalog

Efter att den dynamiska leveranstiden är införd i webSesam kommer en ny funktion "Sortimentskatalog" att göras tillgänglig i webSesam.

I Sortimentskatalogen kommer sortimentet att kategoriseras enligt ISO-trädet med aktuell leveranstid, pris, bilder samt alla uppgifter som idag finns i Sortimentsöversikter. Beställning kommer att kunna göras direkt från Sortimentskatalogen. 

Arbetet med projektet är påbörjat men beroende av ytterligare anpassning av Sesam2.

Tidplan

 

Senast uppdaterad: 2019-02-15 15:22