Kan bli leveransförseningar av rullstol Azalea

Invacare har för tillfället leveransproblem med gaskolv (reservdel) vilket gör att de del levererar. Detta kan leda till att Hjälpmedelscentralen inte fullt ut kommer att kunna rekonditionera Azaleor i tillräcklig omfattning närmaste tiden.

Senast uppdaterad: 2019-02-15 15:22