Leveransförsening av Arbetsstol Wombat Living

Etac kan för tillfället inte leverera Wombat Living, i någon storlek eller utförande. Detta i avvaktan på ett modellbyte av stolen.

Den nya modellen kommer att ha vissa förändrade funktioner och tillbehör.

Detta modellbyte kan innebära leveransförseningar av samtliga modeller av Wombat Living.

2018-04-03

Produktkonsulent Sara Sjöblom

Senast uppdaterad: 2019-02-15 15:22