Leveransförsening av korg till rollator Carl-Oskar och Rebel

HumanCare har problem med att leverera korgar till sina rollatorer, art 13601 Korg till Carl-Oskar, Rebel, C-O RA/GB och Rebel RA/GB.

Detta kan innebära leveransförseningar vid beställningar av rollator med korg, då hjälpmedelscentralen inte har möjlighet att leverera en komplett produkt. De rollatorerna som berörs är samtliga modeller av Rebel och Carl-Oskar. Leveranserna från Hjälpmedelscentralen kan troligtvis ske som vanligt under v 41 igen.

Alternativ rollator att beställa kan vara Volaris Smart.

2018-09-19

Inköpskoordinator Amelie Pettersson