Leveransförsening av Rollator Futura 600

Invacare har för tillfället problem med att leverera rollator Futura 600 till hjälpmedelscentralen. Detta innebär att det finns risk för leveransförseningar.

Invacare tror att problemet kan vara löst under vecka 8.

 

Alternativa rollatorer att beställa kan vara Rebel och Volaris Smart.

 

 

2019-02-04

Produktkonsulent

Sara Sjöblom

Senast uppdaterad: 2019-02-15 15:22