Ny rutin för beställning via manuell kundorder

Beställning via manuell kundorder för personer som vistas i Sverige utan tillstånd, personer med skyddade personuppgifter, EU-medborgare och- utomlänspersoner ska nu registreras med en arbetsorder i webSESAM.......

För personer med LMA-nummer beställer du via en kundorder att personen registreras in i systemet. Därefter gör du själv beställningen enligt instruktion i guiden.

Guider finns framtagna som visar hur beställningen går till. Du hittar guiderna samt den manuella kundordern som ska bifogas till arbetsordern under fliken Kundtjänst, rutiner, information och blanketter.

Har du frågor/funderingar som berör beställningen i webSESAM, kontakta gärna vår kundtjänst, 010-473 80 80, val webSESAM supporten, öppet måndag-fredag kl. 08.00-12.00.

Senast uppdaterad: 2019-02-15 15:22