2017-01-05 Ny samordnare för Grundutrustning

Från den 9 Januari är Svante Andersson ny samordnare av Grundutrustning.

Kontaktuppgifter:

Svante Andersson, Koordinator

E-post: info@hmc@vgregion.se

Tel.nr: 010-473 80 80, nummerval: 0 (OBS! Gäller fr o m 9/1-17)

Post och besöksadress:
Hjälpmedelscentralen
Bussgatan 4, Viareds företagspark
504 64  Borås

Senast uppdaterad: 2019-02-15 15:22