Leveransproblem för syrgaskoncentrator SimplyGo

Philips har svårigheter att få fram reservdelar och
kompletta koncentratorer från tillverkaren. Vi har inga säkra uppgifter om hur
länge denna brist kvarstår.
Preliminärt anges 28/7 för första leverans

Senast uppdaterad: 2019-02-15 15:22