Nytt sortiment av antidecubitusmadrasser

Upphandlingen av 043306 Madrasser och madrasskydd avsedda för trycksårsprevention är delvis klar. Avtalet gäller från 2018-04-01. Sortimentsöversikten är uppdaterad.

Ersättningsmadrasser i skum och luft har oförändrat sortiment t.o.m. 31maj, ev längre.

Flera modeller av toppmadrasser i skum (köphjälpmedel) finns fortfarande i lager. Välj dessa i första hand!

Mjukfibermadrass är inte längre förskrivningsbar som madrass avsedd för trycksårsprevention, enligt handboken för förskrivning av hjälpmedel.

Under förutsättning att hela upphandlingen blir klar, så kommer hela det nya sortimentet av antidecubitusmadrasser att visas på visningsveckan den 28-31maj, 2018

Senast uppdaterad: 2019-02-15 15:22