Nytt sortiment av antidecubitusmadrasser

Upphandlingen av 043306 Madrasser och madrasskydd avsedda för trycksårsprevention är slutligen klar. Det nya sortimentet gäller från 2018-09-15. Sortimentsöversikten är uppdaterad.

Mjukfibermadrass är inte längre förskrivningsbar som madrass avsedd för trycksårsprevention, enligt handboken för förskrivning av hjälpmedel.

Hela det nya sortimentet av antidecubitusmadrasser kommer att visas på visningsveckan den 19-22 november, 2018

Senast uppdaterad: 2019-02-15 15:22