Nytt sortiment av klockor och kalendrar

Upphandlingen av 222712 Ur & klockor samt 222715 Almanackor och tidtabeller är klar. Nytt avtal gäller från 2018-09-16.

Ledningsrådet för hjälpmedel i Västra Götaland har beslutat att kalendrar och planeringstavlor som inte är CE-märkta som medicintekniska produkter ska innefattas av patientens egenansvar och därmed inte vara förskrivningsbara. Därför har vi i samband med upphandlingen gjort en revision av sortimentet och tagit bort ”papperskalendrar” och liknande.

Sortimentsöversikterna är uppdaterade.

Senast uppdaterad: 2019-02-15 15:22