Nytt sortiment av Nutritionspumpar - Infusionspumpar för enteral nutrition från 2018-11-01

Upphandling av Nutritionspump - 041924 Infusionspump för enteral nutrition är klar. Avtalet gäller från 2018-11-01.

Hjälpmedelscentralen hyr ut, sköter reparation och rekonditionering av nutritionspumpar i Västra Götaland.

Individuell förskrivning av pump och eventuell droppställning görs i Hjälpmedelscentralernas beställningssystem, webSesam.

Förbrukningsmaterial till pumpen, såsom aggregat och ryggsäckar förskrivs liksom tidigare i Sesam LMN. 

Sortimentsöversikten är uppdaterad. 

Susanne Edén
Produktkonsulent

Länk till Läkemedelsnära produkter – Nutrition

https://regionservice.vgregion.se/lmn/sortiment/nutrition/

Senast uppdaterad: 2019-02-15 15:22